Villkor

Senast uppdaterad: 2017-12-01

Användarvillkor
Du är själv ansvarig för material som du lägger upp på webbplatsen – såsom bilder, annonstext och Varor/tjänster. Bytt o Bytt granskar alltid annonsen innan publicering men förbehåller sig rätten att i efterhand omedelbart ta bort annonser och annat innehåll som strider mot dessa villkor eller som Bytt o Bytt i övrigt finner olämpliga.

Hantering av personuppgifter
Då man ej behöver registrera sig med personuppgifter såsom födelsedatum så hanteras det som en helt vanlig annons med namn/stad samt mailadress. Självklart säljer vi inte dessa uppgifter vidare till tredje part.

Vad händer med mina pengar om annonsen inte blir godkänd?
Om kundens annons inte blir godkänd så kommer pengarna att swisshas tillbaka till samma nr

Dina personuppgifter
Med personuppgifter avses den information som du som användare lämnar till Bytt o Bytt i registreringsprocessen, genom tredjehandstjänster (third party services) som t.ex. Facebook Connect, och/eller i andra sammanhang som t.ex. försäljning och köp av produkter, medverkande i tävlingar, genom svar i frågeformulär och i bedömningar av Bytt o Bytt’s tjänster, under förutsättning att sådan information kan härledas till dig på sätt som avses i tillämplig personuppgiftslagstiftning. Exempel på personuppgifter är namn, användarnamn, mejladress och etc.

Kakor (cookies)
Genom att använda Bytt o Bytt samtycker du till att Bytt o Bytt samlar information från tredjepartssajter, annonsservrar och “sponsors limitations” för användning av information och s k cookies (en textfil i din webbläsare). Liksom andra tjänster använder Bytt o Bytt både sessions- och beständiga cookies för att förbättra och anpassa din användning av Tjänsten. Med beständiga cookies tar Bytt o Bytt reda på hur många användare som använt Tjänsten samt vilka delar av den som är mest populär. Denna typ av information kan Bytt o Bytt dela med andra tredje parter i en aggregerad (avidentifierad) form som statistik till bland annat användare, samarbetspartners, sponsorer, annonsörer och liknande. En sessions-cookie används för att du lättare ska kunna navigera på Tjänsten. Sessions-cookien försvinner när du stänger din webbläsare.

Ändringar i integritetspolicyn
Bytt o Bytt förbehåller sig rätten att när som helst ändra och uppdatera villkoren i den här Integritetspolicyn. Datumet som finns att läsa högst upp på den här sidan visar dig när policyn som senast uppdaterades. Det är varje användares ansvar att kontinuerligt kontrollera dokumentet för eventuella uppdateringar.

Vid väsentliga materiella förändringar i Integritetspolicyn, kommer Bytt o Bytt att meddela dig sådana förändringar senast 30 dagar innan förändringen görs. Om du som användare fortsätter att använda Tjänsten efter att förändringen har verkställts, är användaren bunden till de nya villkoren. Om du som användare inte accepterar förändringar i den här Integritetspolicyn kan du avsluta ditt konto med omedelbar verkan när som helst innan förändringen blir effektiv. För att se hur du avslutar ditt konto, se här.

Avvikelse
Skulle någon bestämmelse i Integritetspolicyn komma att förklaras ogiltig, ska detta inte påverka övriga bestämmelsers giltighet, övriga bestämmelser ska gälla i full effekt.

Läs gärna vanliga frågor och svar.